Terug naar overzicht

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

10 Dec 2019


Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de WAB; de wet arbeidsmarkt in balans. Een wet die de kloof tussen vaste en flexmedewerkers kleiner moet maken. De nieuwe wet, die 1 januari 2020 ingaat, brengt diverse veranderingen met zich mee. Zo wordt het ontslagrecht aangepast, de WW-premie anders ingedeeld en de flexibele arbeid ‘minder’ aantrekkelijk. HENK detachering is in de nieuwe wet gedoken en heeft de 8 belangrijkste veranderingen op een rij gezet!

 

Wat houdt de WAB in?

De WAB is een uitgebreid pakket maatregelen. De volgende zaken worden o.a. door de WAB beïnvloed:

  1. Ketenregeling;
  2. Proeftijd;
  3. Onderbreking tijdelijke contracten;
  4. Ontslagrecht;
  5. Transitievergoeding;
  6. Oproepkrachten;
  7. Payrolling;
  8. WW-premie.

 

1. Ketenbepaling

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Momenteel is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt verandert naar 3 jaar, het aantal te sluiten contracten blijft 'gewoon' 3. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden. Dit is mogelijk als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

 

2. Proeftijd

Voor vaste contracten zal de maximale proeftijd worden verlengd van twee naar vijf maanden. Met deze wijziging wil de wetgever werkgevers stimuleren om werknemers direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De proeftijd in een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer wordt verlengd van twee naar drie maanden. De proeftijd in arbeidsovereenkomsten korter dan twee jaar, maar langer dan zes maanden, blijft één maand. In arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter kan ook met de voorgestelde wetswijziging geen proeftijd worden overeengekomen.

 

3. Onderbreking tijdelijke contracten

Op dit moment is het zo dat een nieuwe keten van tijdelijke contracten ontstaat als er een onderbrekingsperiode van zes maanden is. De voorgestelde wetswijziging regelt dat de onderbreking tussen tijdelijke contracten per cao kan worden verkort van zes naar drie maanden, indien er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. In dat geval ontstaat al een nieuwe keten van tijdelijke contracten na een tussenliggende periode van drie maanden.

 

4. Ontslagrecht

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

 

5. Transitievergoeding

Op dit moment is het zo dat er een transitievergoeding moet worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat werknemers al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht hebben op een transitievergoeding. Met de voorgestelde wijziging bedraagt de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De hogere opbouw bij dienstverbanden van langer dan tien jaar wordt afgeschaft. Daarnaast worden kleine werkgevers voor het betalen van de transitievergoeding gecompenseerd als het contract van de werknemer wordt beëindigd wegens pensioen of ziekte.

 

6. Oproepkrachten

Nuluren- en min/maxcontracten zijn contracten waarbij pas arbeid wordt verricht nadat de werknemer daarvoor door de werkgever wordt opgeroepen. De werknemer is in beginsel verplicht gehoor te geven aan een oproep. Met de wetswijziging wordt voorgesteld dat een werknemer alleen verplicht is te komen werken als een werkgever hem vier dagen van te voren oproept. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, behoud de werknemer toch recht op loon over de oproep.

 

7. Payrolling

Werknemers die in dienst zijn bij een payrollbedrijf, krijgen op grond van het wetsvoorstel dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

 

8. WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als zij werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Momenteel is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Laatste Blogs

 

Jobmarkt op Mosa-RT in Maaseik

Een druk bezochte stand bij HENK! Dit jaar waren wij wederom bij de jobmarkt van Mosa-RT&nbs...

26 Apr 2023

 

Ben jij onze nieuwe collega?

HENK detachering groeit en is op zoek naar versterking voor het team. Ben je gedreven, leergierig en...

12 Apr 2023

 

Kerstfoto 2022

We kijken terug op een heel mooi en succesvol 2022! Namens HENK detachering wensen wij iedereen f...

25 Dec 2022

 

Teamuitje in Londen!

De dynamiek binnen de groep is belangrijk. Daarom heeft HENK detachering afgelopen weekend een ...

21 Nov 2022

 

Meet Perry

Mijn naam is Perry Nijssen, ik ben 27 lentes jong, woon in Budel en loop sinds 5 september tot ...

31 Oct 2022

 

Meet Rick

Mijn naam is Rick Vleeshouwers, 21 jaar jong en woon in Wessem. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vi...

14 Oct 2022

 

Ik vind mijn huidige baan niet meer zo leuk…

Herken je dat gevoel? Dat je je werkzaamheden niet meer zo leuk vindt, of dat je twijfelt of je nog ...

06 May 2022

 

Vernieuwde ABU & NBBU CAO voor uitzendkrachten in 2022

Wanneer je als uitzendkracht na 03-01-2022 aan het werk gaat, gelden er nieuwe regels die afgesproke...

04 Feb 2022

 

Tips voor je arbeidsvoorwaardengesprek

Gefeliciteerd! Je wordt uitgenodigd voor het arbeidsvoorwaardengesprek met je nieuwe werkgever. Dit ...

06 Oct 2021

 

VCU-certificaat 2021

VCU audit In de afgelopen maand heeft HENK detachering succesvol de VCU audit doorlopen met betre...

20 Apr 2021

 

Maikel aan het woord

Deze week spraken wij onze medewerker Maikel. Hij is via HENK detachering aan het werk bij Van Dorp ...

27 Jan 2021

 

Meet Stan

Mijn naam is Stan Strijbos, 24 jaar oud en woonachtig in Weert. Na het behalen van mijn bachelor Com...

14 Jan 2021

 

Medewerker aan het woord

Lees hieronder het interview dat wij met Rik hebben gehouden. Wij bij HENK zijn ook benieuwd hoe het...

08 Dec 2020

 

Drie tips om je te ontwikkelen vanuit thuis

De huidige situatie rondom het coronavirus is bij iedereen wel bekend. Veel mensen zijn onzeker over...

14 Oct 2020

 

Wat te doen in de bouwvak?

Bijna alle bouw- en technische bedrijven zijn gesloten tijdens de bouwvak. Het is normaal gesproken ...

21 Jul 2020

 

Vacaturemarkt krimpt nauwelijks meer en lijkt te stabiliseren

Sinds de intelligente lockdown van 16 maart zijn er gemiddeld 28% minder vacatures geplaatst. Dit bl...

23 Jun 2020

 

Solliciteren tijdens de coronacrisis

We leven momenteel niet in de meest gemakkelijke periode, de onzekerheid is door het coronavirus erg...

13 May 2020

 

VCU Audit 2020

Afgelopen week is er binnen HENK detachering een VCU audit uitgevoerd met betrekking tot hercertific...

18 Feb 2020

 

Zo behaal jij in 2020 je werkdoelen

Wil je in 2020 nog beter presteren op je werk en doorgroeien in je functie? Dat begint met het stell...

28 Jan 2020

 

7 gezonde werkgewoontes

Gezond en vitaal werken draagt bij aan een gelukkiger leven en aan een betere levenskwaliteit. Met d...

14 Jan 2020

 

Was jouw baas ook een pannenkoek?

De arbeidsmarkt is krap. Dat maakt het steeds lastiger om goede werknemers aan de organisatie te bin...

09 Jan 2020

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de WAB; de wet arbeidsmarkt in balans. Een wet die de k...

10 Dec 2019

 

Meet Luc

Luc is naast 3e jaars student Commerciele Economie aan de Fontys, begenadigd spits in het 1e voetbal...

26 Sep 2019

 

6 blunders tijdens je sollicitatie: deze flaters wil je voorkomen

Steeds op je telefoon kijken, een slap handje geven, te laat (of juist te vroeg) komen of geen resea...

20 Jun 2019

 

Wijziging van minimumlonen per 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 worden de minimumjeugdlonen weer verhoogd. Lees hier alles wat je moet weten over ...

16 May 2019

 

Hoe maak je op een veilige manier gebruik van handgereedschap?

Hoe maak je op een veilige manier gebruik van handgereedschap?   Handgereedschap is geree...

26 Apr 2019

 

Detachering? Vijf verrassende voordelen

Detachering? Vijf verrassende voordelen   Gedetacheerd worden; wat houdt dat precies in?...

09 Apr 2019

 

Meet Joep

Ik ben Joep Derks, 21 jaar en woon in Budel. Na het behalen van mijn bachelor Bedrijfskunde MER (Man...

12 Dec 2018

 

HENK breidt uit in Weert!

Onze huidige kantoorlocatie aan de Oude Graaf in Weert is na een jaar te klein geworden en om die re...

26 Sep 2018

 

HENK opent vestiging Eindhoven

Een jaar na de lancering van HENK detachering in Weert is op 1 juni jongstleden de Vestiging Ei...

27 Jun 2018

 

Banenbeurs Sint Jansberg Maaseik

De stand van HENK detachering werd druk bezocht op de Jobmarkt van Sint-Jansberg in Maaseik.

08 May 2018

 

Cranendonckse Stage- en Banenmarkt

Ja hoor, de mannen van HENK waren erbij!

06 Oct 2017

 

Website HENK detachering live

Vanaf vandaag is de nieuwe website van HENK detachering live.

20 Jul 2017

 

YLC wordt HENK detachering

Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de volledige rebranding van YLC. Wij zijn enorm trots op het ...

18 Jul 2017